Köpvillkor 

I nedanstående köpvillkor likställs vongadget.se, vongadget.com, "oss" och "vi" med "JNilsson Technologies AB". Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms (25%) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga  därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen, e-handelslagen samt distans- och hemförsäljningslagen som även innefattar skydd för säljföretaget, i detta fall JNilsson Technologies AB. Mer information finns på konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Lagar och förordningar

Innan du bestämmer dig för att beställa hos oss är det viktigt att du är införstådd i vilka regler som gäller vid e-handel. Konsumentköplagen är en tvingande lag vilket ger stora fördelar till dig som konsument. Det är bra för då kan du handla tryggt via internet. Det finns också regler hur returfrakt etc ska hanteras och ibland kan du som konsument vara skyldig att betala returfrakt om du ångrar ditt köp. Får du en skadad vara eller en vara som går sönder under garantitiden behöver du naturligtvis inte betala returfrakt.

Vi strävar efter att följa alla gällande lagar och förordningar som är applicerbara på oss. Det betyder att vi bland annat följer konsumentköplagen, e-handelslagen samt distans- och hemförsäljningslagen. I distans- och hemförsäljningslagen står bland annat följande att läsa:

"Vanliga distansavtal är när du handlar på postorder, från TV-shop, via Internet eller av en telefonförsäljare."

"När du köper en vara eller en tjänst på distans eller vid hemförsäljning har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar, när du handlar inom Sverige."

"Om du ångrar dig vid internet- eller postorderköp får du själv betala returportot."

Du kan läsa mer om vissa av lagarna på konsumentverkets sida:

http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Lagar/

Vårt motto är att alltid göra kunden glad och nöjd och vi försöker så långt som möjligt att vara så flexibla och tillmötesgående som möjligt. Vi anmäler också tydliga bedrägeriförsök mot oss.

Personuppgifter

När du handlar hos vongadget.se registreras dina uppgifter för att du skall kunna utföra köpet. När du köper en vara av oss godkänner du vårt avtal. Vongadget.se behandlar all personlig information konfidentiellt. Vissa uppgifter kan i samband med betalning lämnas ut till våra samarbetspartners för faktura- respektive kortbetalning för att du skall kunna genomföra betalning. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till annan tredje part. Vi kan använda dina uppgifter för att skicka reklam till dig angående denna butik och andra butiker som ingår i vårt företag. Du har alltid rätt att avböja sådana utskick, rätt att begära att få ta del av dina uppgifter, eller ta bort de uppgifter vi har registrerat om dig. För att ta del av din information maila info@vongadget.se.

Orderbekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi en orderbekräftelse till din e-postadress. Det är därför viktigt att du angett din riktiga e-postadress bland dina uppgifter. Spara detta mail för att underlätta eventuell kontakt med kundtjänst.

Fraktpris och orderhantering

När du handlar på vongadget.se så tillkommer en frakt- och orderhanteringsavgift. Denna kostnad tas ut för fraktkostnader, emballage och andra omkostnader direkt relaterade till frakt- och orderhantering. För att se fraktpriset för en produkt lägger du den i kundvagnen och går till kassan. Frakten är beroende av vikt och typ av produkt du beställer. Frakt sker på ett sätt som vi anser lämpligt baserat på varje enskild order. Vi förbehåller oss rätten att använda valfritt bolag som tillhandahåller speditions- och frakttjänster och som anses lämpligt av oss. Dessa bolag inkluderar Posten, DHL och Schenker men vi förbehåller oss rätten att använda annat fraktsätt om vi anser det lämpligt. Vi erbjuder alltid ett fraktalternativ för max 49 SEK (inklusive moms) oavsett vikt och antal produkter i din order.

Du kan också hämta dina varor på vårt lager i Simrishamn. Kontakta oss innan beställning om du är intresserad av detta alternativ då denna metod inte alltid är tillgäglig. Betalning måste ske innan hämtning genom en av nedanstående metoder.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att JNilsson Technologies AB (vongadget.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls. JNilsson Technologies AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i JNilsson Technologies ABs (vongadget.se) sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning - Privatpersoner inom Sverige

Vi använder Klarna Checkout för alla betalningar från privatpersoner inom Sverige. Du kan välja att betala genom faktura, konto, kort eller direktbetalning via bank. I kassan hittar du en länk till Klarnas gällande köpvillkor. Läs mer om Klarna här: https://klarna.com/sv/kundservice

Betalning - Företag inom Sverige

Välj företag under utcheckningsmetod i kassan. Svenska företag kan välja att betala med kort via CertiTrade eller faktura från Klarna.

Du kan betala med konto- eller kreditkort via CertiTrade AB. Du kan läsa mer om deras debiteringssystem på www.certitrade.net. JNilsson Technologies AB (vongadget.se) hanterar inga kreditkortsnummer. Betala med Visa, MasterCard eller Diners konto-/kreditkort tryggt och säkert över Internet direkt i samband med din beställning. Din betalning förmedlas av CertiTrade , <www.certitrade.net> med säker kryptering enligt strikt banknorm. CertiTrade uppfyller kraven för PCI-DSS. Dina kortuppgifter sänds direkt till bank och kan ej läsas av annan än din bank. Inga extra avgifter tillkommer för kortbetalning. Vid betalning med konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Betalning via CertiTrade sker till JNilsson Technologies AB som äger Vongadget.se och denna webbplats.

I kassan hittar du en länk till Klarnas gällande köpvillkor. Vid betalning via faktura med Klarna tillkommer en avgift på 29 SEK inklusive moms. Läs mer om Klarna här: https://klarna.com/sv/kundservice

JNilsson Technologies AB (vongadget.se) reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga JNilsson Technologies AB att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna på måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar, fredagar, lördagar och söndagar skickas oftast nästföljande helgfria vardag förutsatt att samtliga produkter i din order finns i lager. Leverans kan ta upp till 14 arbetsdagar om din order innehåller beställningsvaror. På respektive produktsida kan du se aktuell lagerstatus för en enskild produkt.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med JNilsson Technologies AB (vongadget.se) köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från JNilsson Technologies AB (vongadget.se) antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir JNilsson Technologies ABs (vongadget.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

JNilsson Technologies ABs (vongadget.se) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. JNilsson Technologies AB (vongadget.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta JNilsson Technologies ABs (vongadget.se) reklamationsavdelning på telefon 0729 62 78 85, via e-post info@vongadget.se eller via www.vongadget.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till JNilsson Technologies AB (vongadget.se) skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till JNilsson Technologies AB (vongadget.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.

För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos JNilsson Technologies AB (vongadget.se) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200 SEK + moms (25%) + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. JNilsson Technologies AB (vongadget.se) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 60 dagar från att du som kund har mottagit varan (14 dagar enligt distansavtalslagen). Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta JNilsson Technologies AB (vongadget.se), förslagsvis via e-post på info@vongadget.se för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta JNilsson Technologies AB (vongadget.se) för att erhålla ett RN och returadress.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall JNilsson Technologies AB (vongadget.se) kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till JNilsson Technologies AB (vongadget.se), debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka JNilsson Technologies ABs (vongadget.se) kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från vongadget.se skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas till vongadget.se inom skälig tid från mottagandet. Det är därför viktigt att du noga granskar ditt paket när det anländer. För att styrka rätten till reklamation gentemot transportbolaget är det viktigt att du sparar det eventuellt skadade emballaget i samma skick som när paketet anlände till dig.

Produktinformation 
Vongadget.se förbehåller sig rätten att justera priser, prisfel, produktinformation, produktbilder och erbjudanden utan notis. De produktbilder och informationstexter som finns tillgängliga återspeglar varan så gott det går. Vi reserverar oss för eventuella fel som kan förekomma på sidan och kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Bilderna kan skilja sig åt beroende på färginställningar i din dator. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet. Vongadget.se friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Vongadget.se sortiment förekommande produkter.

Garanti

Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Alla eventuella garantier gäller i Sverige. Det innebär att vi ersätter dig med en ny vara, reparation eller pengarna tillbaka vid ett fel som kan klassas som ursprungligt (se nedan) och det uppträder inom 6 månader från leverans.

Konsumentköplagen säger bland annat följande:

"För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel."

"Säljaren har dock rätt att i första hand erbjuda dig avhjälpande eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för dig."

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför JNilsson Technologies AB (vongadget.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att JNilsson Technologies AB (vongadget.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Tvist

Vid eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Lagval

Alla försök till bedrägerier polisanmäls och JNilsson Technologies AB (vongadget.se) förbehåller sig rätten att häva köpet om detta befaras. Tvist enligt dessa villkor ska avgöras enligt svensk lag. 

Övrigt

JNilsson Technologies AB (vongadget.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har JNilsson Technologies AB (vongadget.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. JNilsson Technologies AB (vongadget.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Frågor

Vid frågor kontakta kundtjänst: info@vongadget.se

  FRAKT 39 KRONOR

  60 DAGARS ÖPPET KÖP

  SÄKRA BETALNINGAR

   

 

         

 

• OM VONGADGET

 

• KÖPVILLKOR

 

• KUNDTJÄNST

 

• COOKIES